Szkolenie, po którym każdy będzie potrafił planować, przewidywać zagrożenia i podejmować odpowiednie decyzje strategiczne w swojej firmie.
Cele szkolenia: Umiejętności i Korzyści jakie zdobędą uczestnicy
1. Uczestnicy potrafi czytać bilans swojej firmy
2. Z łatwością poruszają się w zagadnieniach księgowych i potrafi rozróżniać poszczególne pozycję księgi przychodów i rozchodów
3. Informacja czy następuje rozwój składowych firmy i poszczególnych jej sektorów  działalności
4.Uzyskanie podstaw wyjściowych do podejmowania bieżących decyzji
gospodarczych, dotyczących opłacalności sprzedaży, kształtowania struktury kapitału, nowych inwestycji,
5. Kontroli zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych z założeniami, jakie przyjmowano przy podejmowaniu decyzji,
6. Orientacji, jak sytuację majątkową i finansową firmy mogą oceniać jej wierzyciele oraz inni kontrahenci, a więc jaką posiada wobec nich „siłę negocjacyjną”
7. Dowiesz się, kiedy płynność Twojej firmy jest zagrożona
8. Sprawdzimy rentowność przedsiębiorstwa w poszczególnych sektorach, na co powinieneś zwrócić uwagę by podnieść efektywność przedsiębiorstwa
9. Dowiesz się jak niespłacone należności wpływają na kondycję Twojej firmy i czy przedłużanie terminów płatności kontrahentom jest właściwe
10. Uczestnik potrafi wyliczyć osłonę finansową dla swojej firmy
11. Wie, jaki wpływ ma otoczenie przedsiębiorstwa na jego działalność
12. Potrafi zrobić analizę SWOT (słabe i mocne strony firmy)