Czy Polska jest gotowa na osiedla na seniorów ?

Artykuł ten ukazał się również na stronie :
https://origininvestments.pl

Operatorzy obiektów senioralnych szukają swojego miejsca na polskim rynku. Nasuwa się jedno pytanie: czy polski emeryt jest gotowy na to, by zamieszkać w wioskach senioralnych takich jakie możemy oglądać w popularnych amerykańskich filmach? Czy mentalnie dogoniliśmy już Amerykanów czy Kanadyjczyków?
Czy polskiego emeryta na to stać?

Na początku wyjaśnimy, jak wyglądają budynki lub osiedla budynków budowane z myślą o seniorach. Są to obiekty lub kameralne osiedla, z zewnątrz niczym nie różniące się od „zwykłych” obiektów mieszkalnych. Są one jednak specjalnie zaprojektowane z myślą o osobach starszych, pragnących samodzielnie mieszkać w bezpiecznym, przyjaznym, oferującym liczne formy aktywności środowisku. Mieszkańcy mają zapewniony ciągły monitoring stanu zdrowia oraz 24-godzinny dostęp do wszelkiego rodzaju asysty ze strony dyżurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy personelu. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych aczkolwiek niektóre urządzenia czy wyposażenia nie muszą być instalowane od razu.

Jednym z najważniejszych celów zamieszkania w takich obiektach jest możliwość stałego dostępu do wszelkiego rodzaju zorganizowanej aktywności tak fizycznej jak i umysłowej. Dlatego też najlepsze z tych obiektów mają basen do aqua-fitness, salę ćwiczeń obwodowych, do gimnastyki, jogi, ale też własną kuchnię, stołówkę w formie restauracji, pokoje arteterapii i muzykoterapii,  możliwość interakcji socjalnej z rówieśnikami.

Jednym z głównych lęków wymienianych przez seniorów jest samotność, dlatego zamieszkanie w takich obiektach, prowadzonych przez profesjonalnych operatorów ma zagwarantować im możliwość życia w przyjaznym środowisku rówieśników oraz łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju wspólnych aktywności

Brzmi jak bajka? Niekoniecznie. Liderem Europy w tej dziedzinie jest Francja. W kraju tym istnieje 680 osiedli senioralnych, które funkcjonując z powodzeniem zapewniają komfort życia osobom starszym, w szczególności kierując się potrzebą utrzymania społecznego. Kolejnych 80 osiedli jest w trakcie budowy. Niezależnie od kraju, cykl starzenia się człowieka jest podobny a jego potrzeby są takie same.

Spójrzmy na sytuację w Polsce.

Według Związku Banków Polskich zmiany demograficzne zachodzące obecnie w większości krajów europejskich sprawiają, że to właśnie seniorzy będą w najbliższych latach szczególnie ważną grupą wiekową – zarówno z punktu widzenia polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa.

Jak pokazują dane, rola tzw. srebrnej gospodarki będzie wzrastać – prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 40 proc. społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest otwarcie się na zrozumienie ich potrzeb.

Sytuacja mieszkaniowa

Jak dzisiaj mieszkają polscy seniorzy? Według danych statystycznych ponad 65 proc. seniorów to właściciele nieruchomości mieszkaniowych. Średnia powierzchnia mieszkań gospodarstw seniorów, liczona w m2 na osobę,  jest wyższa niż każdego innego gospodarstwa domowego. Trzeba również mieć na uwadze fakt, że mieszkania seniorów, oprócz zbyt dużej powierzchni, zwykle nie są dostosowane do możliwości psychofizycznych osób w nich mieszkających, także pod kątem komfortu cieplnego i kosztów z tym związanych. W trakcie konferencji w Londynie w sierpniu 2018 r.  zorganizowanej w ramach projektu „Otoczenie przyszłości – przyszłość otoczenia” wskazywano, iż 75 proc. domów w Unii nie spełnia warunków dostosowania ich do potrzeb seniorów. Jak się okazuje nie jest to problem tylko Polski.

Sytuacja finansowa

Tu mamy kilka różnych danych. I tylko spojrzenie na nie w szerokim kontekście może dać nam obraz polskiego seniora. Z jednej strony średnia emerytura w Polsce za I półrocze 2019 wniosła 1 873 zł. Stosunkowo mało, biorąc pod uwagę wydatki seniorów na leki, służbę zdrowia i utrzymanie.  W danych nie jest brana pod uwagę wypłata 13-tej emerytury, która ma być wypłacana od maja tego roku. Mamy jednak inne dane, która szerzej pokażą nam sytuację. Jak wynika z raportu przeprowadzonego w grudniu 2019 roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, wśród osób powyżej 65 roku życia aż 89% z nich deklaruje samowystarczalność finansową. Oznacza to, że polski senior nie musi prosić o pomoc ani swojej rodziny, ani instytucji państwowych.

Z badania InfoKredyt w grudniu 2019 roku, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy zwiększyli poziom swoich oszczędności o ponad 11%. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika zaś, że depozyty gospodarstw domowych na koniec października 2019 r. wynosiły 899,9 mld zł. Oznacza to, że Polacy na kontach bankowych mają prawie 900 mld zł.

Pod uwagę należy wziąć fakt, że obecni seniorzy 31 lat przeżyli w gospodarce wolnorynkowej. Od kiedy upadł komunizm Polska stała się jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie. Polscy emeryci zdążyli więc odłożyć odpowiednie oszczędności.

Mentalność

Wiele osób wyobraża sobie seniorów jako osoby zamknięte w domu, oglądające TV albo robiące na drutach. Nic bardziej mylnego. Coraz więcej osób zakończenie pracy postrzega jako okazję do poszerzenia swoich horyzontów, zaangażowania się w wolontariat, podróże, albo nowe zajęcia.

Badania pokazują, że pokolenia 55+ coraz chętniej wykorzystują możliwości, jakie daje Internet i nowe technologie. Przykładowo: wg. raportu Kantar i fundacji Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, spośród osób mających 55-75 lat, 85% korzysta z poczty e-mail, 70% z bankowości elektronicznej, a 65% porównuje ceny produktów w sieci. Seniorzy używają Internetu m.in. do: poszukiwań informacji o markach i produktach, komunikacji mailowej, dokonywania rezerwacji biletów.

Polska na tle Europy w opiece długoterminowej

Tylko 5 proc. polskich seniorów 65+ objętych jest opieką długoterminową, podczas gdy średnia OECD to 14 proc., w Szwajcarii — 20 proc. Jeszcze większa przepaść dzieli Polskę, gdy spojrzymy na liczbę łóżek na 1000 mieszkańców 65+. W Polsce jest ich 20, średnia OECD to 50, a w Szwecji i Szwajcarii 70 łóżek.  W tej dziedzinie mamy więc bardzo dużo do zrobienia.

Wnioski:

W dyskusjach o potrzebie powstawania obiektów i osiedli przeznaczonych dla seniorów często słychać głosy, czy polskiego seniora będzie stać na takie mieszkanie? Większość mieszkań w osiedlach senioralnych jest wynajmowana, a ich cena kształtuje się średnio od 4 000 do 7 000 zł w zależności od potrzeb i wykupionego pakietu usług. Biorąc pod uwagę strukturę własności ( ponad 65 proc seniorów ma swoje mieszkania) osoba zainteresowana może wynająć swoje mieszkanie, a sama przeprowadzić się do przystosowanego dla niej otoczenia, gdzie będzie miała pełną opiekę.

Okazuje się, że co trzeci senior w Polsce wymaga pomocy w jakiejś czynności życia codziennego. Zgodnie z wynikami Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) około 30 proc. osób starszych mieszkających w Polsce uznało, że ich zdrowie jest złe lub nawet bardzo złe. Prędzej czy później ktoś osobą straszą musi się zająć bądź w jakiś sposób jej pomóc. Zatrudnienie nieprzeszkolonej opiekunki jest kosztowne, więc koszt opieki i tak zostanie poniesiony, nie mówiąc już o kosztach rehabilitacji, które w osiedlach senioralnych są w cenie pakietu.

Podsumowanie:

  • Seniorzy to grupa społeczna, która do 2050 roku będzie stanowić 40 % społeczeństwa
    (ogromna siła nabywcza)
  • Posiadają własne, niedostosowane mieszkania
  • Mentalna gotowość do zmiany zamieszkania
  • Brak znaczącej konkurencji na Polskim rynku
  • Seniorzy chcą pozostać jak najdłużej aktywni
  • Strach przed samotnością zachęca do zamieszkania w zorganizowanej społeczności.

Źródła:

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/starzenie-sie-spoleczenstwa-do-2050-seniorzy-stanowic-beda-40-proc-polakow,103017.html

https://www.zbp.pl/getmedia/76a9cdd8-a2da-4195-b5e1-b9d5f2c5adc0/ZBP_InfoSenior_2020_POPR4

https://kigs.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/B.Meluch-Rynek-Finansowania-Nieruchomo%C5%9Bci-Mieszkalnictwo-dla-senior%C3%B3w-wykorzystanie-warto%C5%9Bci-ekonomicznej-nieruchomo%C5%9Bci-seniora.pdf

https://www.pb.pl/polska-zaglebiem-seniorow-808754

https://www.domyseniora.pl/senior-jako-konsument:-obalamy-mity.html